Box Office & Audience Insight Manager / Rheolwr y Swyddfa Docynnau a Mewnwelediadau Cynulleidfaoedd

Role Summary

We are looking for a Box Office & Audience Insight Manager to help Sherman Theatre achieve its business goals by utilising their passion for serving audiences to deliver exceptional customer service and analytical insight. This role is key to our work to build and sustain relationships with our audiences and communities .The Box Office and Audience Insight Manager will be an inspiring team leader and with a commitment to seeking out and seizing opportunities to generate income. Rydyn ni’n chwilio am Reolwr y Swyddfa Docynnau a Mewnwelediadau Cynulleidfaoedd er mwyn helpu Theatr y Sherman i gyflawni ei nodau busnes, drwy ddefnyddio eu hangerdd dros wasanaethu cynulleidfaoedd i gyflawni gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid a mewnwelediadau dadansoddol. Mae’r swydd hon yn allweddol i’n gwaith er mwyn meithrin a chynnal perthnasau gyda’n cynulleidfaoedd a’n cymunedau. Bydd Rheolwr y Swyddfa Docynnau a Mewnwelediadau Cynulleidfaoedd yn arweinydd tîm ysbrydoledig, sy’n ymroddedig i ddod o hyd i gyfleoedd i gynhyrchu incwm.

Job Specification

The Box Office & Audience Insight Manager will give attention to the following areas of work to ensure an efficient Box Office operation: To efficiently lead, recruit and train the Box Office team to deliver the highest levels of performance including exceptional customer care. To rigorously manage the use of the Box Office function and CRM system on a daily basis. To maximise opportunities to generate income online and through the Box Office team. To provide vital data analysis, reporting and insight to fuel both tactical and strategic decision making in the marketing team. To lead on crucial schools sales campaigns. To support the Head of Fundraising and Development to maximise ticket donations and to assist with other fundraising activities. Bydd Rheolwr y Swyddfa Docynnau a Mewnwelediadau Cynulleidfaoedd yn rhoi sylw i’r meysydd gwaith canlynol i sicrhau bod y Swyddfa Docynnau’n gweithredu’n effeithlon: Arwain, recriwtio a hyfforddi tîm y Swyddfa Docynnau yn effeithlon er mwyn cyflawni’r lefelau uchaf o berfformiad, gan gynnwys gofal rhagorol i gwsmeriaid. Rheoli’n drylwyr y defnydd o’r swyddogaeth Swyddfa Docynnau a’r system CRM yn ddyddiol. Gwneud y mwyaf o gyfleoedd i gynhyrchu incwm ar-lein a thrwy dîm y Swyddfa Docynnau. Darparu adroddiadau, mewnwelediadau a dadansoddiadau data hanfodol, i hybu penderfyniadau tactegol a strategol yn y tîm marchnata. Arwain ar ymgyrchoedd gwerthu hollbwysig i ysgolion. Cefnogi’r Pennaeth Codi Arian a Datblygu i gynyddu rhoddion tocynnau a chynorthwyo â gweithgareddau codi arian eraill.

Organisation

Sherman Theatre / Theatre y Sherman

Location Type

Specific location

Salary Type

Salaried

Salary (Exact)

£23,500 – £25,500

Closing Date

27/09/2023

Contract Type

Permanent, Full Time

Job Type

Box Office, Front of House & Hospitality

Link to application details

https://www.shermantheatre.co.uk/job/box-office-audience-insight-manager/

Join our network of theatre professionals

Our Sponsors