Job Vacancies

Job Vacancies

Posting a Vacancy

Organisation, Partner, Concert Hall Affiliate, and Professional Plus members can advertise vacancies free of charge.           

  1. Scroll to the bottom of this page (whilst you are logged in to the website). 
  2. Click the red 'Add New Record' button underneath the directory. 
  3. Enter the job details and click 'Save'.
Your advert will be moderated by a member of our team and will 'go live' once approved.

If you experience difficulties posting your vacancy, please email some brief wording, the salary, closing date, and link for more information/how to apply to ukt@soltukt.co.uk. We will then post the vacancy for you. 

Non-members and Professional members can advertise a vacancy for £75 + VAT.  Email ukt@soltukt.co.uk or call us on 020 7557 6700 to arrange this.  We welcome vacancies which adhere to recruitment recommendations and good practice. Please see the following guidelines on this: the Arts Council Culture Change Toolkit and the Equality and Human Rights Commission's guidance. 

Technical Stage Manager

Date Added
29 October 2019
Organisation
Wales Millennium Centre
Location
Wales
Salary
£34,123.53 per annum + get outs
Job Specification
WMC is a home for the arts in Wales, and a cauldron of creativity for the nation. We fire imaginations by curating world-class, critically-acclaimed touring productions, from musical theatre and comedy to dance, cabaret and an international festival. We kindle emerging talents with fresh, provocative and popular pieces of our own, rooted in Welsh culture. And we ignite a passion for the arts in young people with life-changing learning experiences and chances to shine in the spotlight. 
 
We are Wales Millennium Centre. Fire for the imagination 
 
Primary Purpose : Much of the success of the Wales Millennium Centre, and its ability to attract repeat visits by national and international artists and companies, will depend on the quality and responsiveness of its technical services.  WMC aims to be a venue-of-first-choice for event and performance presenters. 
 
The primary objective of this position is to manage production and technical services for WMC and its visiting companies.  Services will be provided in the Donald Gordon Theatre, and other spaces including the public concourse, foyers, function spaces and outside spaces. The position holder will be expected to provide services to the highest level required by performers of national and international stature so as to achieve overall production excellence and value-for-money services. 
 
The TSM, alongside the Chief Electrician, is line manager for 3 Deputy Technical Managers, and a team of full time and casual technicians. The position holder reports to the Technical Director. 
 
Rydyn ni’n gartref i’r celfyddydau yng Nghymru, ac yn grochan o greadigrwydd i’r genedl gyfan. Rydyn ni’n tanio’r dychymyg drwy guradu cynyrchiadau teithiol arobryn o’r radd flaenaf – o sioeau cerdd i gomedi a dawns, cabaret a gŵyl ryngwladol. Rydyn ni’n meithrin doniau newydd gyda’n gweithiau ffres, pryfoclyd a phoblogaidd, wedi eu gwreiddio’n ddwfn yn niwylliant ein gwlad. Ac rydyn ni’n ennyn angerdd pobl ifanc dros y celfyddydau, gan roi iddynt gyfleoedd dysgu sy’n newid eu bywydau ac yn rhoi cyfle iddynt ddisgleirio. 
 
Ni yw Canolfan Mileniwm Cymru. Tanwydd i’r dychymyg. 
 
Prif Ddiben: Mae llwyddiant Canolfan Mileniwm Cymru, a'i gallu i ddenu artistiaid a chwmnïau cenedlaethol a rhyngwladol dro ar ôl tro, yn ddibynnol i raddau helaeth ar ansawdd ac ymatebolrwydd ei wasanaethau technegol. Nod Canolfan y Mileniwm yw bod yn ddewis cyntaf ar gyfer digwyddiadau a pherfformiadau. 
 
Prif ddiben y swydd hon yw rheoli gwasanaethau cynhyrchu a thechnegol Canolfan y Mileniwm Cymru a'r cwmnïau sy'n ymweld â hi. Bydd gwasanaethau'n cael eu darparu yn Theatr Donald Gordon, a mannau eraill gan gynnwys y cyntedd cyhoeddus, cynteddau eraill, gofodau ar gyfer digwyddiadau a mannau allanol. Disgwylir i ddeiliad y swydd ddarparu gwasanaethau i'r lefel uchaf a ddisgwylir gan berfformwyr o statws cenedlaethol a rhyngwladol er mwyn cyflawni rhagoriaeth cynhyrchu hollgynhwysfawr a gwerth am arian. 
 
Bydd y Rheolwr/wraig Llwyfan Technegol, gyda’r Prif Drydanwr, yn gweithredu fel rheolwr llinell ar gyfer 3 Dirprwy Rheolwr Technegol, ynghyd â thîm o dechnegwyr llawn amser ac achlysurol. Bydd deiliad y swydd yn atebol i’r Cyfarwyddwr Technegol.
Application Details
Please use the link below to apply.
Closing Date
11 November 2019
This text will be hidden in the css

Get in touch

32 Rose Street
Covent Garden
London
WC2E 9ET

+44 (0)20 7557 6700

  • White Light
  • Charcoal Blue
  • Theatre Tokens
  • UK Theatre Insurance
  • Spektrix
  • John Good
"UK Theatre" is the operating name of UK Theatre Association, a company limited by guarantee registered in England and Wales, whose registered office is at 32 Rose Street, London, WC2E 9ET, Company No 323204.